Tags Posts tagged with "Dây Da"

Tag: Dây Da

Tạo Dựng Phong Cách Khác Biệt với Daniel Wellington DURHAM

Daniel Wellington có thông lệ chọn tên một thành phố ở nước Anh để đặt tên cho mẫu dây mới của mình. Và hãng...

Phân Biệt Dây Da và Dây Vải Daniel Wellington Chính Hãng

Một ưu điểm tuyệt vời của đồng hồ Daniel Wellington đấy là có một hệ thống phụ kiện dây da và dây vải phong...